ANALYTIKERENS ARBEJDE


Hvad kan man bruge analyse af børnetegninger til?

1) Vurdering af barnets almene trivsel
2) Børn i en skilsmissesituation
3) Børn med skoleproblemer
4) Børn med tilpasningsproblemer
5) Børn i plejefamilier
6) Børn udsat for overgreb

I de mange år, hvor vi som gruppe har arbejdet med analyser af børnetegninger, har vi haft mange forskellige opgaver f.eks. tegninger fra børn i familier, der var ved at blive skilt.

Ofte er der desværre kamp om børnene, og man skal ikke spørge barnet, for børn er loyale over for forældrene, og i mange tilfælde holder de lige meget af far og mor, men tegningerne kan fortælle os, hvem barnet ubevidst føler sig mest knyttet til. Analyserne af tegningerne kan være en støtte til forældrene.

Vi har set adskillelige tegninger fra børn, der havde været udsat for overgreb – at man havde overskredet barnets grænser. Børn er ikke i stand til med ord at fortælle, hvad de har været udsat for, men med analyser af børnenes tegninger kan vi komme med et kvalificeret bud på, hvad de børn har oplevet.

Der har også været tegninger, hvor det er blevet postuleret, at der kunne være tale om overgreb – desværre sker det jo, at en forælder fristes til at bruge det som våben mod den anden forælder, og hvor vi så i barnets tegninger ikke har kunnet finde bekræftelse på, at det har været tilfældet. Og vores erfaring er, at det altid vil give sig udtryk i barnets tegninger, hvis der skulle være tale om et misbrug.

Tegninger fra børn anbragt i pleje har vist os, hvor godt eller hvor dårligt de børn havde haft det og grunden til, at de er fjernet fra den biologiske familie, f.eks. hvad de havde været udsat for i deres tidligste barndom, og om det har været gavnligt for barnet at komme i en plejefamilie.

Hvor det er børns tarv, det drejer sig om, kan vores indsats gøre en forskel.