Fyraftensmøde om skolevægring

Januar 2024

Kære medlemmer

Godt nytår til jer allesammen. TAK for året, som ‘gak’.

TAK for jeres interesse for børns tegninger.

TAK for jeres opbakning til aktiviteterne i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.

Vi festligholdt i maj, at det var 20 årsdagen for stiftelsen af vores forening, og Karen Graversen blev æresmedlem.

TAK til Karen for den utrættelige interesse for børns tegninger og for det store arbejde gennem alle årene i Center for Analyse af Børnetegninger.

Den 9. september holdt vi vores første møde i Frivilligcentret i Roskilde.

Vi har i disse nye omgivelser på vores nye mødested besluttet at ‘starte forfra’. 

Derfor holdt vi i september møde om Grundlæggende forståelse for barnets udvikling og trivsel set i tegningen.

I november var temaet Hvad kan stregen i børns tegninger fortælle os?

I kommende år lørdag den 9. marts fokuserer vi på Børns valg af farver – hvad kan det betyde?

Aktuelt har der i efteråret været diskussioner i presse og tv om børns skolevægring, og om de bekymringer, der knytter sig hertil.

Derfor arrangerer vi i CAB et fyraftensmøde om emnet

SKOLEVÆGRING

Tirsdag den 27. februar kommer psykolog Frederikke Skaaning Knage til CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.  Hun vil denne aften fortælle om sit ph.d.-projekt omkring skolefravær.

Frederikke Skaaning Knage er uddannet psykolog, og har fra 2015-2018 arbejdet i PPR.  Efterfølgende har hun arbejdet på sit ph.d.-projekt, der handler om børns langvarigt bekymrende skolefravær, ofte også kaldet skolevægring. Projektet bygger på kvalitative interviews med børn/unge med skolefravær, deres forældre og fagfolk fra skole og PPR, og ambitionen har været at forstå skolefravær som en for børnene meningsfuld handling.

I kombination til foredraget bliver der mulighed for at vi sammen kan studere og diskutere tegninger fra børn, som mistrives i skolen – hvor nogle mistrives i en sådan grad, at de helt undgår at komme i skole og hermed også mister relationer til deres klassekammerater.

Gennem analyse og tolkning af disse børns tegninger vil vi prøve at komme frem til en forståelse for disse børns udfordringer – og hvilke muligheder der vil kunne iværksættes for disse børn?

Tid:               Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 17 – ca. 19

Sted:             Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde

                      Fyraftensmødet er åbent for alle. 

Vi glæder os til endnu et spændende år i Center for Analyse af Børnetegninger og til at mødes igen i Roskilde.

På bestyrelsens vegne ønskes godt nytår til jer alle

Grete Binger, formand i CAB                                                                            

Børnestreger

– hvad stregen i børns tegninger kan fortælle os

Oplæg ved psykolog Grete Binger. På hvilken baggrund forstår vi børns tegninger?
Vi foretager fælles analyse af udvalgte tegninger med tolkning. Formålet er hvordan vi bedst muligt kan forstå et barns oplevelse af ‘mig i min verden’, idet vi i CAB – Center for Analyse af børnetegninger mener, at barnets tegning er barnets stemme.

Tid: Lørdag den 11. november kl. 13-16
Sted: Frivilligcentret, Jernbanegade 21 A, 4000 Roskilde
Pris: Gratis for medlemmer, gæster 70 kr. – studerende ½ pris. Kaffe/te er inkluderet

Møde om BØRNESTREGER

Kære Medlemmer.
Sig nærmer tiden…..
Efteråret er over os, og den 11. november holder vi igen medlemsmøde i Roskilde.
Vi er i gang med at gen-opdage de grundlæggende tema’er i børnetegningsanalyse, så tema denne lørdag er

BØRNESTREGER – hvad stregen i børns tegninger kan fortælle os.

Oplæg til dagens tema har fokus på, hvordan vi gennem stregen kan danne os en bredere forståelse af hvordan, barnet og det miljø, som er barnets verden, har indflydelse på barnets følelser og hermed også barnets bevægelser, som får visuelt udtryk i barnets streger på papiret.

I oplægget tages udgangspunkt i nyere psykologisk teori – neuro-affektiv psykologi.
Gennem denne forståelse prøver vi at få en fornemmelse for de grundlæggende erfaringer, som barnet gennem sin tidlige opvækst har haft med sine ’voksne’ – erfaringer som påvirker barnets følelser og hermed også barnets bevægelser, som de ses i stregen.

Vi vil foretage analyse af forskellige børns tegninger med henblik på at skaffe os en forståelse af barnet – netop fordi BARNETS TEGNING ER BARNETS STEMME!

Vi håber, I vil møde op til en eftermiddag, så vi kan få nogle spændende diskussioner.

Tid: Lørdag den 11. november 2023
Tema:  Børnestreger – hvad kan stregen i børns tegninger fortælle os?
v/ psykolog Grete Binger
Sted: Frivilligcentret, Jernbanegade 21 A, Roskilde
Pris: Medlemmer gratis, gæster 70 kr., studerende ½ pris – kaffe/te er inkluderet

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte mig – Grete Binger                          Min mobil er 26795848

Du kan også finde mere viden om os på www.facebook.com/boernetegninger

Udflugt til Statens Museum for Kunst den 5. februar

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.
Som jeg skrev i nytårsbrevet til jer, er vi så heldige, at Kis Henriksen kommer til os i CAB lørdag den 18. marts og fortæller om sit arbejde med KUNSTEN AT FORME ET SPROG – et koncept, som omfatter brug af både kunstpædagogiske og kunstterapeutiske metoder.
Kis gjorde os opmærksomme på en udstilling på Statens Museum for Kunst, hvor de aktuelt har en udstilling med kunstnere fra det tidligere Jugoslavien ’Forbindelser – danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien – Krig, migration, asylpolitik og følelsen af hjem. Syv toneangivende danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien indtager SMK med deres politiske og dybt personlige kunstværker’.
NEJ, det er ikke børn, som har tegnet….
MEN udstillingen lægger sig smukt til vores tema om flygtningebørn i denne sæson – og som sådan ’danner den bro’ til Kis Henriksens møde hos os i marts om hendes arbejde med flygtningebørn og deres voksne.


HVIS du har tid, lyst og lejlighed, foreslår vi at mødes på
Statens Museum for Kunst søndag den 5. februar kl. 13.

Så kan vi sammen fordybe os i kunstværkerne og efterfølgende kan vi nyde hinandens selskab over en kop kaffe el.lign. Vi ’plejer’ at have en hyggelig eftermiddag, når vi tager på udflugt sammen.
Du kan se mere om udstillingen ved at gå ind på SMK’s hjemmeside https://www.smk.dk
Giv mig en melding på SMS, hvis du har lyst til at deltage – min mobil er 2679 5848.

Endelig har jeg den glæde at fortælle jer, at en af landets førende grafologer Jens Windeleff har lovet at komme og fortælle os om grafologisk tolkning af børnetegninger. Titlen på hans foredrag er ‘Analoge tolkningsprincipper i grafologien og i analyse af børnetegninger’. 
Han kommer til os på VUC lørdag den 13. maj, hvor vi også afholder vores 20. generalforsamling. I vil høre mere herom senere.

Til slut i dette brev vil jeg lige oplyse jer om, at Simon Lereng Wilmont er nomineret til en Oskar-pris med sin nye film fra Ukraine om børn på et børnehjem – ’House made of Splinters’. Simon fortalte os om sit arbejde med sine dokumentarfilm, i forbindelse med at vi så hans film ’Igors Krig’. STORT TILLYKKE til Simon fra os med et lige så stort HELD OG LYKKE.
Måske vi kan mødes og se Simons film ved en senere lejlighed.

Jeg håber, I kan afse tid og har lyst til at mødes på Statens Museum for Kunst lørdag den 5. februar kl. 13.

På bestyrelsens vegne
mange varme hilsener fra
Grete

Nytårsbrev og information om næste stormøde og fællestur til SMK

NYTÅRSBREV

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.Godt nytår til jer alle. Vi håber, at I har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år.

I foråret er vi så heldige, at Kis Henriksen har indvilget i at komme til CAB lørdag den 18. marts og fortælle om sit arbejde med konceptet KUNSTEN AT FORME ET SPROG – et koncept, som omfatter brug af både kunstpædagogiske og kunstterapeutiske metoder. Kis Henriksen er uddannet pædagog og har efterfølgende suppleret med en formningsuddannelse. Herefter er hun cand.pæd. i billedkunst og har uddannet sig til kunstterapeut – se mere på Kis Henriksens hjemmeside www.forlagetkis.dk/

Kis har primært arbejdet med skolebørn, flygtningebørn og – unge, samt udviklingshæmmede. Hun har – med konceptet KUNSTEN AT FORME ET SPROG som et ”teaching the teachers” projekt arbejdet med krigstraumatiserede lærere i Bosnien-Hercegovina med mange traumatiserede børn og unge i klasserne.

Kis Henriksen har gennem årene skrevet flere bøger.
Under overskriften KUNSTEN AT FORME ET SPROG har Kis skrevet i alt 6 bøger som udtryk for, at kunsten er en stemme – et sprog for det hengemte og uforløste, og at det er en kunst at forme et sprog.Kis bruger billeder og billeders fortællinger med varme, indlevelse og forståelse for, hvad det enkelte menneske har brug for i den pågældende situation.Kis knytter i sit arbejde bånd mellem jungianske begreber, kreative processer og healing af traumer.

Bogen Den blødende bro – tavshedens stemme er en personlig fortælling omkring Kis Henriksens arbejde med traumeramte i perioden 2000-2008. Her viser hun flere eksempler på, hvordan krigens traumer kan få en forløsende stemme ved hjælp af kunstpædagogiske processer, som på denne måde bliver en andenslags bro mellem de forfærdelige oplevelser og glæden ved livet.

Kis Henriksen viser, hvor vigtigt det er i en pædagogisk praksis at kunne forholde sig åben og lyttende i det nærvær, som opstår under arbejdet med Kunsten at forme et sprog.

Stormødet med Kis Henriksen er lørdag den 18. marts kl. 13 – ca. 16. Vi mødes som sædvanligt på VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby.Gratis adgang for medlemmer – 70 kr. for gæster. Kaffe/te kan købes. Vi glæder os til at se jer til en spændende eftermiddag – gerne sammen med venner, kolleger og familie.

Vi arbejder på, at vi som gruppe kan lave en udflugt til SMK – Statens Museum for Kunst, hvor der indtil 19.februar vises udstillingen ’Forbindelser – danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien’. Mere om tid og mødested sender vi ud i kommende uge

På foreningens vegne mange varme hilsener fra
Grete Binger

Krigens børn – TRÆET som terapeutisk symbol i arbejdet med flygtningebørn og -unge

Krigens børn – TRÆET som terapeutisk symbol i arbejdet med flygtningebørn og -unge

Efterårets tema er KRIGENS BØRN
– og lørdag den 12. november har vi fokus på:
Hvordan kan man gennem tegning og fortælling hjælpe flygtningebørn og -unge videre i deres nye tilværelse i Danmark?En terapeutisk metode er LIVETS TRÆ – en metode, som oprindeligt er udviklet af Ncazelo Ncube for at hjælpe børn, der kæmpede med følgerne af tab og dødsfald – og med traumer efter flugt fra krig. Der er gode erfaringer med, hvordan LIVETS TRÆ kan anvendes
som kreativt forløb i grupper som i individuel terapi.
Børn og unge trives ofte med den kreative, visuelle og legende tilgang, som tilbydes i arbejdet med LIVETS TRÆ, og dette arbejde kan støtte barnet og den unge i at skabe et mere solidt fundament i livet.
Metoden inviterer til en lethed og leg, så muligheden for heling øges.Psykolog Grete Binger vil i løbet af denne eftermiddag fortælle om baggrund og praktisk arbejde med metoden.
Der er mulighed for selv at tegne LIVETS TRÆ samtidig med I får en indføring i det praktiske arbejdsforløb.
Vi slutter med at iagttage eksempler på børns træ-tegninger, som vi kan analysere og tolke.TID: Lørdag den 12. november kl. 13 til ca. 16
STED: VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby
OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte
PRIS: Gratis for medlemmer af CAB. Gæster 70 kr.
Kaffe/te kan købes.

KRIGEN – som den opleves af børnene og hvordan børnenes tegninger dokumenterer disse oplevelser

Vi er stolte og glade for, at filminstruktør Simon Lereng Wilmont vil komme til Center for Analyse af Børnetegninger og fortælle om sin dokumentarfilm ’OLEG OG KRIGEN’.

Center for Analyse af Børnetegninger tager denne gang et tema op, som desværre den dag i dag er uhyggeligt aktuelt: KRIGEN – hvordan den påvirker børn, og hvordan børn i deres tegninger kan formidle deres oplevelser under krig.

Dokumentarfilmen handler om Oleg på 10 år, som bor med sin bedstemor i det østlige Ukraine – en krigszone, som ofte genlyder af antiluftskyts og missilbombardementer. Nogle gange er lydene langt væk, men andre gange er de frygtindgydende tæt på. Mange har forladt området, men Oleg og hans bedstemor har ikke andre steder at tage hen. Oleg, hans yngre fætter og en ældre dreng leger sammen eller tager ’på eventyr’, hvor de prøver hinandens grænser af.

Efter vi har set dokumentarfilmen ’Oleg og krigen’ vil filmens instruktør Simon Lereng Wilmont komme og fortælle om sin baggrund og interesse for netop disse børn og om, hvordan disse børn påvirkes af krigen.

Efter en pause vil vi sammen studere tegninger fra børns oplevelser af krig – krig, som de oplever den, og som de formidler gennem deres tegninger.
Vi vil analysere tegninger fra børn i forskellige lande – som børnene har oplevet nuværende og tidligere tiders krige. På denne måde vil vi tolke, hvordan forskellige børn til forskellige tider har søgt at beskrive deres oplevelser i krig.

TID: Lørdag den 10. september kl. 13.00 – 16.00
STED: VUC, Nybrovej 114, 2800 Kongens Lyngby – østre fløj (følg skiltning)
PRIS: Gratis for medlemmer. Gæster betaler 70 kr.
Kaffe/te kan købes.

CAB på ABSALON

Center for Analyse af Børnetegninger har i april holdt oplæg for studerende på Professionshøjskolen i Slagelse.De studerende blev præsenteret for teori omkring børns tegninger:
Psykolog Grete Binger fortalte om børns udvikling og trivsel set i deres tegninger, og socialrådgiver Charlotte Borg fortalte, hvordan børnetegninger kan anvendes i det sociale arbejde.Det var en spændende oplevelse at præsentere Foreningens arbejde på denne måde – hvorfor vi anser barnets tegning for at være barnets stemme – og hvordan vi gennem analyse kan komme frem til en tolkning af, hvad der ‘her-og-nu er på spil for barnet’. 
De studerende kom med interessante spørgsmål og gav udtryk for mange relevante reflektioner.
TAK for invitationen til en spændende dag.

Hvis I vil vide mere om Center for Analyse af Børnetegninger henviser så læs mere på siden her. Samt husk vores arrangement på lørdag den 30. april kl. 13.00 til 15.00 med oplæg af ph.d. Jakob Rosendahl. Facebook-begivenheden findes her