Udflugt til Statens Museum for Kunst den 5. februar

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.
Som jeg skrev i nytårsbrevet til jer, er vi så heldige, at Kis Henriksen kommer til os i CAB lørdag den 18. marts og fortæller om sit arbejde med KUNSTEN AT FORME ET SPROG – et koncept, som omfatter brug af både kunstpædagogiske og kunstterapeutiske metoder.
Kis gjorde os opmærksomme på en udstilling på Statens Museum for Kunst, hvor de aktuelt har en udstilling med kunstnere fra det tidligere Jugoslavien ’Forbindelser – danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien – Krig, migration, asylpolitik og følelsen af hjem. Syv toneangivende danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien indtager SMK med deres politiske og dybt personlige kunstværker’.
NEJ, det er ikke børn, som har tegnet….
MEN udstillingen lægger sig smukt til vores tema om flygtningebørn i denne sæson – og som sådan ’danner den bro’ til Kis Henriksens møde hos os i marts om hendes arbejde med flygtningebørn og deres voksne.


HVIS du har tid, lyst og lejlighed, foreslår vi at mødes på
Statens Museum for Kunst søndag den 5. februar kl. 13.

Så kan vi sammen fordybe os i kunstværkerne og efterfølgende kan vi nyde hinandens selskab over en kop kaffe el.lign. Vi ’plejer’ at have en hyggelig eftermiddag, når vi tager på udflugt sammen.
Du kan se mere om udstillingen ved at gå ind på SMK’s hjemmeside https://www.smk.dk
Giv mig en melding på SMS, hvis du har lyst til at deltage – min mobil er 2679 5848.

Endelig har jeg den glæde at fortælle jer, at en af landets førende grafologer Jens Windeleff har lovet at komme og fortælle os om grafologisk tolkning af børnetegninger. Titlen på hans foredrag er ‘Analoge tolkningsprincipper i grafologien og i analyse af børnetegninger’. 
Han kommer til os på VUC lørdag den 13. maj, hvor vi også afholder vores 20. generalforsamling. I vil høre mere herom senere.

Til slut i dette brev vil jeg lige oplyse jer om, at Simon Lereng Wilmont er nomineret til en Oskar-pris med sin nye film fra Ukraine om børn på et børnehjem – ’House made of Splinters’. Simon fortalte os om sit arbejde med sine dokumentarfilm, i forbindelse med at vi så hans film ’Igors Krig’. STORT TILLYKKE til Simon fra os med et lige så stort HELD OG LYKKE.
Måske vi kan mødes og se Simons film ved en senere lejlighed.

Jeg håber, I kan afse tid og har lyst til at mødes på Statens Museum for Kunst lørdag den 5. februar kl. 13.

På bestyrelsens vegne
mange varme hilsener fra
Grete

Nytårsbrev og information om næste stormøde og fællestur til SMK

NYTÅRSBREV

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.Godt nytår til jer alle. Vi håber, at I har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år.

I foråret er vi så heldige, at Kis Henriksen har indvilget i at komme til CAB lørdag den 18. marts og fortælle om sit arbejde med konceptet KUNSTEN AT FORME ET SPROG – et koncept, som omfatter brug af både kunstpædagogiske og kunstterapeutiske metoder. Kis Henriksen er uddannet pædagog og har efterfølgende suppleret med en formningsuddannelse. Herefter er hun cand.pæd. i billedkunst og har uddannet sig til kunstterapeut – se mere på Kis Henriksens hjemmeside www.forlagetkis.dk/

Kis har primært arbejdet med skolebørn, flygtningebørn og – unge, samt udviklingshæmmede. Hun har – med konceptet KUNSTEN AT FORME ET SPROG som et ”teaching the teachers” projekt arbejdet med krigstraumatiserede lærere i Bosnien-Hercegovina med mange traumatiserede børn og unge i klasserne.

Kis Henriksen har gennem årene skrevet flere bøger.
Under overskriften KUNSTEN AT FORME ET SPROG har Kis skrevet i alt 6 bøger som udtryk for, at kunsten er en stemme – et sprog for det hengemte og uforløste, og at det er en kunst at forme et sprog.Kis bruger billeder og billeders fortællinger med varme, indlevelse og forståelse for, hvad det enkelte menneske har brug for i den pågældende situation.Kis knytter i sit arbejde bånd mellem jungianske begreber, kreative processer og healing af traumer.

Bogen Den blødende bro – tavshedens stemme er en personlig fortælling omkring Kis Henriksens arbejde med traumeramte i perioden 2000-2008. Her viser hun flere eksempler på, hvordan krigens traumer kan få en forløsende stemme ved hjælp af kunstpædagogiske processer, som på denne måde bliver en andenslags bro mellem de forfærdelige oplevelser og glæden ved livet.

Kis Henriksen viser, hvor vigtigt det er i en pædagogisk praksis at kunne forholde sig åben og lyttende i det nærvær, som opstår under arbejdet med Kunsten at forme et sprog.

Stormødet med Kis Henriksen er lørdag den 18. marts kl. 13 – ca. 16. Vi mødes som sædvanligt på VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby.Gratis adgang for medlemmer – 70 kr. for gæster. Kaffe/te kan købes. Vi glæder os til at se jer til en spændende eftermiddag – gerne sammen med venner, kolleger og familie.

Vi arbejder på, at vi som gruppe kan lave en udflugt til SMK – Statens Museum for Kunst, hvor der indtil 19.februar vises udstillingen ’Forbindelser – danske kunstnere fra det tidligere Jugoslavien’. Mere om tid og mødested sender vi ud i kommende uge

På foreningens vegne mange varme hilsener fra
Grete Binger

Krigens børn – TRÆET som terapeutisk symbol i arbejdet med flygtningebørn og -unge

Krigens børn – TRÆET som terapeutisk symbol i arbejdet med flygtningebørn og -unge

Efterårets tema er KRIGENS BØRN
– og lørdag den 12. november har vi fokus på:
Hvordan kan man gennem tegning og fortælling hjælpe flygtningebørn og -unge videre i deres nye tilværelse i Danmark?En terapeutisk metode er LIVETS TRÆ – en metode, som oprindeligt er udviklet af Ncazelo Ncube for at hjælpe børn, der kæmpede med følgerne af tab og dødsfald – og med traumer efter flugt fra krig. Der er gode erfaringer med, hvordan LIVETS TRÆ kan anvendes
som kreativt forløb i grupper som i individuel terapi.
Børn og unge trives ofte med den kreative, visuelle og legende tilgang, som tilbydes i arbejdet med LIVETS TRÆ, og dette arbejde kan støtte barnet og den unge i at skabe et mere solidt fundament i livet.
Metoden inviterer til en lethed og leg, så muligheden for heling øges.Psykolog Grete Binger vil i løbet af denne eftermiddag fortælle om baggrund og praktisk arbejde med metoden.
Der er mulighed for selv at tegne LIVETS TRÆ samtidig med I får en indføring i det praktiske arbejdsforløb.
Vi slutter med at iagttage eksempler på børns træ-tegninger, som vi kan analysere og tolke.TID: Lørdag den 12. november kl. 13 til ca. 16
STED: VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby
OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte
PRIS: Gratis for medlemmer af CAB. Gæster 70 kr.
Kaffe/te kan købes.

KRIGEN – som den opleves af børnene og hvordan børnenes tegninger dokumenterer disse oplevelser

Vi er stolte og glade for, at filminstruktør Simon Lereng Wilmont vil komme til Center for Analyse af Børnetegninger og fortælle om sin dokumentarfilm ’OLEG OG KRIGEN’.

Center for Analyse af Børnetegninger tager denne gang et tema op, som desværre den dag i dag er uhyggeligt aktuelt: KRIGEN – hvordan den påvirker børn, og hvordan børn i deres tegninger kan formidle deres oplevelser under krig.

Dokumentarfilmen handler om Oleg på 10 år, som bor med sin bedstemor i det østlige Ukraine – en krigszone, som ofte genlyder af antiluftskyts og missilbombardementer. Nogle gange er lydene langt væk, men andre gange er de frygtindgydende tæt på. Mange har forladt området, men Oleg og hans bedstemor har ikke andre steder at tage hen. Oleg, hans yngre fætter og en ældre dreng leger sammen eller tager ’på eventyr’, hvor de prøver hinandens grænser af.

Efter vi har set dokumentarfilmen ’Oleg og krigen’ vil filmens instruktør Simon Lereng Wilmont komme og fortælle om sin baggrund og interesse for netop disse børn og om, hvordan disse børn påvirkes af krigen.

Efter en pause vil vi sammen studere tegninger fra børns oplevelser af krig – krig, som de oplever den, og som de formidler gennem deres tegninger.
Vi vil analysere tegninger fra børn i forskellige lande – som børnene har oplevet nuværende og tidligere tiders krige. På denne måde vil vi tolke, hvordan forskellige børn til forskellige tider har søgt at beskrive deres oplevelser i krig.

TID: Lørdag den 10. september kl. 13.00 – 16.00
STED: VUC, Nybrovej 114, 2800 Kongens Lyngby – østre fløj (følg skiltning)
PRIS: Gratis for medlemmer. Gæster betaler 70 kr.
Kaffe/te kan købes.

CAB på ABSALON

Center for Analyse af Børnetegninger har i april holdt oplæg for studerende på Professionshøjskolen i Slagelse.De studerende blev præsenteret for teori omkring børns tegninger:
Psykolog Grete Binger fortalte om børns udvikling og trivsel set i deres tegninger, og socialrådgiver Charlotte Borg fortalte, hvordan børnetegninger kan anvendes i det sociale arbejde.Det var en spændende oplevelse at præsentere Foreningens arbejde på denne måde – hvorfor vi anser barnets tegning for at være barnets stemme – og hvordan vi gennem analyse kan komme frem til en tolkning af, hvad der ‘her-og-nu er på spil for barnet’. 
De studerende kom med interessante spørgsmål og gav udtryk for mange relevante reflektioner.
TAK for invitationen til en spændende dag.

Hvis I vil vide mere om Center for Analyse af Børnetegninger henviser så læs mere på siden her. Samt husk vores arrangement på lørdag den 30. april kl. 13.00 til 15.00 med oplæg af ph.d. Jakob Rosendahl. Facebook-begivenheden findes her

Stormøde: Olivers fugle – Symbol og symptom i en transkønnet drengs tegninger

CENTER FOR ANALYSE AF BØRNETEGNINGER inviterer til Stormøde om Olivers fugle – Symbol og symptom i en transkønnet drengs tegninger

lørdag den 30. april kl. 13.00 til 15.00

Vi er i CAB stolte og glade for, at Jakob Rosendal vil komme i vores forening og fortælle om Oliver og hans fugletegninger.

Olivers fugletegninger blev første gang udstillet sammen med andre ’Barnestreger’ på museet KØN (der dengang hed Kvindemuseet) i Aarhus sommeren 2020.
Jakob Rosendal er ph.d. i Kunsthistorie, postdoc på Aarhus Universitet og KØN – og Jakob var kurator på denne udstilling om ’Barnestreger’.

Oliver er en transkønnet dreng, og Jakob vil præsentere et udvalg af de ca. 800 tegninger, der dækker hele Olivers barndom fra de tidligste kruseduller til nyere selvportrætter.
I de mange tegninger går fuglen igen som symbol, og tydeligvis spiller fuglen en vigtig rolle – men hvilken rolle?
Hvad betyder fuglen? – og hvad gør fuglen som symbol for Oliver i forhold til køn?
Giver fuglen mulighed for at skabe en verden, hvor kønnet ikke er så eksplicit markeret?

Jakobs oplæg dykker ned i disse spørgsmål og undersøger fuglens anvendelse som tegn i Olivers tegninger.

TID: Lørdag den 30. april kl. 13.00 – 15.00
Efterfølgende afholder CAB sin årlige generalforsamling kl. 15.00-16.00
STED: VUC, Nybrovej 114, 2800 Kongens Lyngby – østre fløj (følg skiltning)
PRIS: Gratis for medlemmer.  Gæster betaler 70 kr.  Kaffe/te kan købes.

Forårsbrev 2022

Kære medlemmer.

Som jeg fortalte jer på vores stormøde i lørdags, er vi af Gitte Skovmand, blevet anbefalet at se Ungdommens Vårsalong 2022, som er en landsdækkende kunstudstilling med udvalgte værker skabt af unge mellem 13 og 19 år – en kunstudstilling, som bringer spirende unge kunstnere frem i lyset.
Gitte er bl.a. kunstpædagog og projektdesigner – og medlem i vores forening.
Hun underviser unge mennesker i Odenses kunstmiljøer som f.eks. UngOdense og HF FLOW, og flere af Gittes elever udstiller netop nu i Ungdommens Vårsalong 2022 på Københavns Rådhus i perioden 9.-19. marts.
Københavns Rådhus har åbent alle hverdage kl. 9-16

Årets tema er ’Min stemme’ 
’Min stemme’ afspejler en nutidig selvstændighed og kan rumme budskaber i mange retninger, såsom politik, håb, musik, identitet, skønhed eller drømme. Hver stemme er unik og fortæller en helt særlig historie. I kan se mere på https://ungdomsskolen.kk.dk/vaarsalong
Gitte anbefaler jer at komme ind og se udstillingen:
’Det er et flot og rørende indblik i hvad unge tænker, føler og oplever i 2022’.  

HUSK OGSÅ: Lørdag den 30. april kl. 13 – ca. 16 på VUC i Kgs. Lyngby.
Kl. 13-15 Jakob Rosendal fra Aarhus kommer og holder oplæg om ’Olivers fugle’.

Oliver er en transkønnet dreng, som gennem hele sin barndom har tegnet – og fugle er et tema i mange af Olivers tegninger. Olivers tegninger var i sommeren 2020 udstillet på Kvindemuseet i Aarhus, og Jakob var kurator på udstillingen.

Jakob er ph.d. i Kunsthistorie, postdoc på KØN (tidl. Kvindemuseet) og på Aarhus Universitet.

Vi var et par stykker, som så den spændende udstilling på Kvindemuseet og Jakobs oplæg lørdag den 30. april vil med garanti blive utroligt spændende.

Kl. 15-ca. 16 Generalforsamling. Det er vigtigt, I kommer og giver jeres meninger til kende.
I vil – selvfølgelig – får yderligere besked, når tiden nærmer sig, MEN sæt allerede nu et STORT X i kalenderen.


Mange varme forårshilsener fra Grete, formand i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger

Stormøde: Børns tegninger af deres familie som dyr – hvad kan vi bruge det til?

Børns tegninger af deres familie som dyr – hvad kan vi bruge det til?
Center for Analyse af børnetegninger inviterer hermed til møde

lørdag den 12. marts 2022 kl. 13-ca. 16

Vi vil se tegninger af, hvordan børn i børnehave og skole tegner dyr og løser opgaven ’Tegn din familie som dyr’.
Vi vil se på udviklingsperspektivet i børns opfattelse af dyr og diskutere tolkningsmuligheder i begrebet ’dyr’ som symbol.
Sammen vil vi analysere og tolke disse familietegninger og drøfte, hvordan vi kan forstå barnets oplevelse af sig selv i sin familie – og hvordan vi ud fra denne forståelse vil kunne støtte op omkring barnets trivsel.

TID: Lørdag den 12. marts kl. 13-16
STED: VUC, Nybrovej 114, Kgs. Lyngby, lokale 070 i Sydfløjen
PRIS: Mødet er gratis for medlemmer – for gæster 70 kr.

Kaffe og te kan købes

Yderligere oplysninger på Facebook.com/boernetegninger.dk