OM FORENINGEN

Foreningen varetager fagets interesser i Danmark, herunder uddannelse af børnetegningsanalytikere.

Som medlemmer optages uddannede børnetegnings-analytikere, studerende og andre pædagogisk interesserede.

Analyse af børnetegninger er et meget værdifuldt redskab til at forstå børn i deres udvikling – om de trives, eller om deres naturlige udvikling bremses af problemfyldte omstændigheder. De enkelte tegninger er ’øjebliksbilleder’, men et helt sæt tegninger over en længere periode giver for den kyndige et mere fuldstændigt billede af barnets indre verden, dets relationer og de eventuelle vanskeligheder i familie, skole og øvrige omgivelser, som barnet søger at forarbejde. På hjemmesiden finder du bl.a. mere information om, hvad forældre og pædagoger kan bruge børnetegningsanalyse til; hvilke typer opgaver en børnetegningsanalytiker kommer ud for, og hvordan man bliver uddannet til børnetegnings-analytiker i CAB.

Læs mere om foreningen herunder

HISTORISK RIDS

BESTYRELSEN

VEDTÆGTER