UDDANNELSE


Grundkursus i analyse af børnetegninger

Fokus for kurset er kendskab til grundbegreberne i børnetegningsanalyse
Som deltager vil man få mulighed for forståelse og indsigt i de grafologiske grundbegreber samt indsigt i udviklings- og psykodynamiske teorier, der beskriver personlighedsudvikling samt relationer i familie og grupper.

Kurset består af en kombination mellem teori og praksis med 30 timer fordelt på 3-timers arbejdsmøder.

Kurset er godkendt af CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.

Efter gennemførelse af kurset modtages et diplom for 30 timers deltagelse.

Kursets indhold
Den teoretiske del af studiekredsen består i indføring af dels de grafologiske principper, samt litteratur om børns udvikling set gennem deres tegninger.
Desuden forventes det, at man som kursist sætter sig ind i litteratur omkring de ’klassiske’ psykodynamiske udviklingsteorier – også C.G. Jungs teorier vil indgå.
Herudover vil nyere neuro-affektive teorier introduceres.
Gennem kurset arbejdes der med praktisk analyse af børns tegninger, dels som ’hjemmearbejde’ med analyse af udleverede ’sæt’ af børnetegninger, der fremlægges og diskuteres på arbejdsmøderne, og dels ved spontananalyser på stedet.
I løbet af kurset læses relevant faglitteratur, som læses mellem arbejdsmøderne mhp. drøftelse til møderne.

I grundkursets første og andet semester vil der lægges vægt på undervisning og forberedte analyser.  Herefter vil man kunne melde sig til ’Supervision i børnetegningsanalyse’ for at arbejde videre med analysetræning og symbolforståelse.

Fire gange årligt afholder Center for Analyse af Børnetegninger stormøder med fagrelevant indhold.  Disse stormøder foregår i Lyngby og vil kunne supplere kurset.  Se www.cab-boernetegninger.dk

Deltagere
Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder med børn, lærere, pædagoger, terapeuter, psykologer, sagsbehandlere og ergoterapeuter.

For at sikre optimalt udbytte er deltagerantallet på max. 6 personer.

Underviser
Cand.pæd.psyk. Grete Binger, specialist i pædagogisk psykologi og børnetegningsanalytiker.

Sted
Kurset vil foregå hos Grete Binger, Frederiksborgvej 55 A, 4000 Roskilde.

Pris
I alt 10.000 kr.

Depositum på 1000 kr. betales ved tilmelding til kurset og udgør betaling for den sidste kursusgang.

Tilmelding
Ansøgning sendes på mail til psykolog.grete.binger@mail.dk eller på telefon 4636 8848 eller til mobil 2679 5848.