Eftermiddag om RISIKOBØRN med efterfølgende generalforsamling

Center for Analyse af Børnetegninger (CAB) inviterer til en eftermiddag om RISIKOBØRN med efterfølgende generalforsamling

Lørdag den 8. maj 2021 kl. 13 til ca. 16. Psykolog Hedda Midtgård fortæller om sit studieprojekt.  Spørgsmålet var, om vi på baggrund af bl.a. børnenes tegninger, vil være i stand til at foregribe deres udvikling?Vi vil høre Hedda fortælle om baggrund for og gennemførelse af projektet, og samtidig hermed vil vi studere børnenes tegninger.Efterfølgende vil vi diskutere, om dette stadig er aktuelt?
Heddas foredrag har vi været nødt til at aflyse tidligere pga. coronasituationen, nu håber vi, det kan gennemføres

Eftermiddagen afsluttes med, at vi kl. ca. 15-16 afholder vores årlige generalforsamling.

Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Bestyrelsen aflægger beretning
c. Det reviderede regnskab med status forelægges til godkendelse
d. Fastsættelse af medlemskontingent
e. Indkomne forslag behandles. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april.
f. Valg af formand
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Karen Graversen og Lilla Monrad samt valg af suppleant
h. Valg af revisor og revisorsuppleant
i. Eventuelt

Bestyrelsen har vedlagt forslag til vedtægtsændringer samt de gældende vedtægter.

Sted:  VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby
OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte!
Kaffe/te mm. kan købes.

Pris: Gæster 70,- kr. Medlemmer gratis adgang.

Eller følg os på facebook.com/boernetegninger.dk
Samt Link til facebook event

Coronapas/negativ coronatest skal medbringes
Tilmelding er nødvendig til undertegnede på mobil 51365248

Med venlig hilsen
p.b.v.
Lone Søndergaard

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *