Nyhedsbrev for januar 2021

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.

GODT NYTÅR
TAK for 2020 – dette mærkelige corona-år med alle dets restriktioner og heraf følgende aflysninger.
TAK fordi I fortsat er med på at dele vores fælles interesse for børns tegninger.

Selvom året har været tumultarisk, må jeg her ved årsskiftet med glæde konstatere, at der i 2020 har været interesse for vores virksomhed i Center for Analyse af Børnetegninger – corona til trods!

Vi har haft stor glæde af at være præsenteret på de sociale medier – på Facebook og på vores nye hjemmeside.  Dette har medvirket til, at vi har fået nye ’venner’, og CAB er flere gange blevet kontaktet i løbet af dette efterår.

Vi havde fornøjelsen af, at Søren Nyeland, designchef på Politiken, i september på vores stormøde kom og viste tegninger fra forårets tegnekonkurrence på Politiken.  Samtidig fortalte han om sine overvejelser i forbindelse med en sådan tegnekonkurrence.
Forud havde jeg på vegne af CAB henvendt mig til ham for at spørge, hvad man på Politiken havde gjort med tegningerne efter konkurrencens udløb.  Søren Nyeland henviste mig videre til sin kontakt på Steno-museet i Aarhus, hvortil tegningerne var sendt og kom på udstilling i august.  Linda Greve var kontakten dér.

I september blev jeg som formand for CAB kontaktet af kunstmuseet ARoS i Aarhus.  Her havde man efter forårets corona-nedlukning sendt anmodning til alle Danmarks skoler om at sende corona-tegninger til en udstilling på ARoS.  De modtog 1200 tegninger!  Alle blev udstillet på ARoS samtidig med, at en film med alle tegningerne blev produceret.
Jeg blev spurgt, om jeg til ferniseringen ville sammenfatte mine indtryk fra denne udstilling – og samtidig var der interviews i både Aarhus Stiftstidende og Jyllandsposten.

På Kvindemuseet i Aarhus har der også været udstillet børnetegninger, som jeg tidligere har fortalt jer om.  Jakob Rosendal havde samlet og udstillet, og også han er nu blevet en god kontakt i Aarhus.

I denne vinter må vi nok fortsat ’danse med coronaen’. 
Vi håber, at vi trods alt kan gennemføre vores næste stormøde lørdag den 6. marts
Tema på dette stormøde vil være ’Børnetegning og eventyr – er der en sammenhæng?’  Dette tema er et afsluttende studieprojekt i forbindelse med eksamen som børnetegningsanalytiker og specialist i pædagogisk psykologi.  I denne forbindelse tolkede jeg eventyrtegninger fra børn i en børnehaveklasse, som havde lavet en ’tegning fra deres bedste eventyr’.  Hypotesen var, at barnets billedudtryk såvel som valg af eventyr ville kunne vise barnets generelle udvikling og afdække aktuelle eksistentielle temaer eller konflikter i dets liv.

Den 8. maj afholder vi vores årlige generalforsamling – håber vi!!
Desværre har vi i efteråret igen-igen pga. coronaen været nødt til at udskyde vores aftale med psykolog Hedda Midtgaard, nu håber vi inderligt, at corona-restriktionerne lempes, så Hedda den 8. maj kan få mulighed for at fortælle os om sit projekt ’Risikobørn’ – om børns udviklingsforløb kan ses afspejlet i deres tegninger, så man på baggrund af tegningerne kan foregribe risiko for en negativ udvikling?  

Desværre måtte vi jo også aflyse vores fyraftensmøder i efteråret. 
Da der i skrivende stund igen-igen-igen er kommet strammere påbud mod at forsamles, bliver vi også nødt til at aflyse det planlagte fyraftensmøde den 14. januar
Vi håber virkelig, at det vil lykkes os at mødes til fyraftensmøde den 15. april!

Tak for jeres indbetaling af medlemskontingent for 2020/21. 
Desværre er der nogle indbetalinger, som ikke er registreret med navn, og derfor kan vi ikke se hvem, der har indbetalt i november.  Skriv lige, så vi kan få ’mysterierne’ opklaret?
Hvis I endnu ikke har betalt kontingent for denne sæson, håber jeg, at I vil indbetale 250 kr. på CAB’s konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 10025443 – eller alternativt via MobilePay 62553
Når I betaler, vil vi stadig bede jer om at huske at skrive navn – samt også at skrive, at det er betaling for sæson 2020/21.

På egne og bestyrelsens vegne takker vi jer for året der gik.  Vi håber, at Danmark snart kan blive corona-frit, så vi igen kan mødes og være fælles om vores interesse for børn og deres tegninger – til stormøder og fyraftensmøder i 2021 – og forhåbentlig kommer der også udstillinger med børns tegninger i 2021?

På vegne af bestyrelsen og på egne vegne ønskes I alle et GODT NYT ÅR.

Grete Binger
Formand i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *