Kontingentopkrævning og invitation til stormøde den 11. september

Kære medlem af CAB

Dette post indeholder:
– Kontingentopkrævning
– Invitation til stormøde den 11. september 2021

Kontingentet på 250 kr. bedes indbetalt til konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 10025443 eller på MobilePay 62553  (venligst skriv navn og kontingent) senest den 1. oktober 2021.

Center for Analyse af Børnetegninger, CAB, inviterer lørdag den 11. september til en eftermiddag om børns oplevelse af corona-nedlukning i tegning og tekst

I foråret 2020 sendte kunstmuseet ARoS en invitation ud til eleverne på alle landets skoler med opfordring til enten at tegne en tegning eller skrive en tekst, der forholdt sig til corona-tiden. ARoS modtog efterfølgende mere end 1200 tegninger og tekster.

Tanken var at give børn og unge en mulighed for at være med til at ’skrive historie’.  Hvilke tanker og følelser skabte corona-forandringerne hos børn og unge? – og hvordan ville de give tiden og tankerne form og udtryk?

CAB’s formand, psykolog Grete Binger, var i september 2020 inviteret til fernisering på dette projekt STREGER FRA EN SYG TID på kunstmuseet ARoS i Aarhus. 

Efterfølgende har CAB fået mulighed for at låne alle tegningerne.

Vi vil denne lørdag eftermiddag fordybe os i disse tegninger for at forstå børnenes tanker og følelser ud fra deres tegninger og tekster.

TID               Lørdag den 11. september 2021 fra kl. 13 til 16

STED:           VUC, lokale 070, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby

                      OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte

PRIS:            Gratis for medlemmer af CAB.  Gæster 70 kr.

                      Kaffe/te kan købes.

For yderligere oplysninger se www.cab-boernetegninger.dk

og Facebook.com/boernetegninger.dk 

Med venlig hilsen

Lone Søndergaard
sekretær

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *