Aflysning af CAB-møde lørdag den 7. november 2020

DESVÆRRE bliver CAB – Center for Analyse af Børnetegninger – nødt til at aflyse mødet ‘Kan vi spotte risikobørn via deres tegninger’ med psykolog Hedda Midtgård.Grunden hertil er, at Politiet den 26. oktober har udstedt nye corona-stramninger, hvor der er ‘loft på forsamlinger på 10 personer’.Vi er rigtigt kede af igen at måtte aflyse, men håber at  Hedda Midtgård på et senere møde vil komme og fortælle om sit projekt ‘Risikobørn’.

Venlig hilsen Grete BingerFormand i CAB

AFLYST PGA. CORONA: Center for Analyse af Børnetegninger inviterer dig til en eftermiddag om RISIKOBØRN

PGA. FORSAMLINGSFORBUDDET MÅ VI DESVÆRRE AFLYSE ARRANGEMENTET
Center for Analyse af Børnetegninger (CAB) inviterer dig til en eftermiddag om RISIKOBØRN.

Lørdag den 7. november 2020 kl. 13 til ca. kl. 16

Psykolog Hedda Midtgård fortæller om sit studieprojekt. Spørgsmålet er, om vi på baggrund af bl.a. børnenes tegninger, vil være i stand til at foregribe deres udvikling? Vi vil høre Hedda fortælle om baggrund for og gennemførelse af projektet, og samtidig hermed vil vi studere børnenes tegninger. Efterfølgende vil vi diskutere, om dette stadig er aktuelt?

STED: VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte (gul og sort)
PRIS: Gratis for medlemmer af CAB. Gæster 70 kr. Kaffe/te kan købes.

Håber vi ses.

Formand Grete Bingers bidrag til to artikler om børns tegninger i forbindelse med corona

I september har formanden for foreningen, Grete Binger, været på kunstmuseet AROS i Århus for at se udstillingen ‘Streger fra en syg tid’, der indebærer 1200 tegninger og 140 siders tekster i forbindelse med corona fra elever fra 0. til og med 8. klasse, fra fem til 15 år. I forlængelse af besøget, har hun bidraget til to artikler omkring børns tegninger og corona, der kan tilgås her:

Århus Stiftstidendes artikel fra den 28.09.2020 kan frit tilgængeligt læses her: Børn tegner og skriver om corona: Når man lærer uhyrerne at kende, forsvinder de

Jyllandspostens artikel fra den 24.09.2020 (kræver abonnement) kan læses her: En tegning kan give magt over det, man er bange for

Grete citeres blandt andet for:

»De mindre børn har haft behov for at portrættere virussen og lære den at kende ved at tegne den. Det gør de, fordi de så føler, at de har en vis magt over den , og det ønsker de. Vi kender det fra folkeeventyr med uhyrer og trolde. Når man lærer dem at kende, forsvinder de. Det er terapi«

»De større børn savner deres venner, kan man se. De har stort fokus på kammeraterne. De har ikke nogen at spejle sig i, og det digitale fællesskab er ikke nok. Vi andre havde vores idealer hængende på væggen, og de unge i dag kan se bloggerne som glansbilleder. Men det er ikke nok. De har savnet deres daglige kontakt med de jævnaldrende«

»Mellemgruppen og de store af børnene ser læger, sygeplejersker og portører som deres helte, der bekæmper virussen. Der er også en tegning fra en lejlighed med folk og Supermand med sværd i en boble uden for vinduet. Fantasien bekæmper virussen, forklarer Grete Binger, der også kan notere en dyb angst hos børnene for at blive syg og skade andre«

Grete Binger. Citater fra artikel i Århus Stiftstidende den 28.09.2020.

»Når man tegner det, man er bange for, får man styr på sin angst. Man lærer det at kende, og så får man magten over det. Det er ligesom, når man kender troldens navn: Så forsvinder den. Coronaen tricker en angst hos børne- ne. Det er jo ikke en genstand, men en følelse, men gennem deres tegninger gør de den alligevel konkret«

Grete Binger. Citat fra artikel i Jyllandsposten den 24.09.2020.

Nyheder fremadrettet

Fremadrettet vil vi arbejde på, at vi vil poste nyheder fra Center for Analyse af Børnetegninger her på denne side. Vores ambition er, at det kan være nyheder fra foreningen om vores aktiviteter samt om relevant og interessant inspiration omkring børnetegninger. Nyhederne vil fremadrettet omhandle fx:

  • Information til medlemmerne, så som nyhedsbreve og årsberetning.
  • Annoncering af kommende arrangementer fra foreningen eller opmærksomhed på arrangementer andre steder, der omhandler børnetegninger,
  • Anmeldelser af bøger omkring børnetegninger
  • Foreningens aktivitet i medier, som fx artikler og tv-indslag.

Sideløbende er du også velkommen til at følge med i foreningens aktiviteter på vores facebook-side, hvor vi fortsat også ligger op løbende omkring vores aktiviteter.