Stormøde 6. marts

Kære medlemmer af CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.
Sig nærmer tiden….. Vi holder stormøde lørdag den 6. marts.


Da vi fortsat ’danser’ med coronaen, arbejder vi stærkt på, at det bliver et digitalt møde den 6. marts kl. 13
Du skal således ikke komme til Lyngby – vi kommer til dig!

Derfor bliver du nødt til at tilmelde dig mødet – ring eller skriv besked på min mobil 2679 5848.
Du vil senest dagen før – fredag den 5. marts modtage besked på, hvordan du logger dig på mødet.


Tema den 6. marts vil være som annonceret i nytårsbrevet:
Børnetegning og eventyr – er der en sammenhæng?
Dette tema var mit afsluttende studieprojekt i forbindelse med eksamen som
børnetegningsanalytiker og specialist i pædagogisk psykologi.
Projektet gik ud på at tolke eventyrtegninger fra børn i en børnehaveklasse, som var bedt om at lave en ’tegning fra deres bedste eventyr’.
Hypotesen var, at barnets billedudtryk såvel som valg af eventyr ville kunne vise barnets generelle udvikling og afdække aktuelle eksistentielle temaer eller udfordringer i barnets liv.
Til vores digitale møde vil jeg udvælge nogle tegninger, som jeg analyserer og tolker for at give mit
bud på en karakteristik af barnet. Denne karakteristik sammenholdes med klasselærerens oplevelse af barnet.
Jeg håber, vi kan få en hyggelig virtuel tid sammen næste lørdag den 6. marts – og at I vil tage udfordringen op med at logge på og deltage i et digitalt møde.
Jeg ved, det er meget anderledes end at mødes ’i øjenhøjde’, MEN med de aktuelle strikse corona- regler, forsøger vi at skabe et alternativ i stedet for at aflyse.
Foråret er på vej – og jeg sender på bestyrelsens vegne de allervarmeste forårshilsener

Grete Binger
Formand i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger

Formand i Go’ morgen Danmark

CAB’s formand, Grete Binger, var onsdag morgen den 3. februar inviteret i studiet hos ‘Go’morgen Danmark’. Titlen på indslaget var ‘Børnetegninger er meget mere end kruseduller’. Her blev sat fokus på børns tegninger, og hvorfor det er vigtigt at give børn plads og mulighed for at udtrykke sig gennem tegninger. Budskabet var, at barnets tegning er barnets stemme. Gennem fælles fokus og samtale om barnets tegning, får barnet mulighed for at fortælle den voksne om sine tanker og følelser. Det er muligt at se indlægget på TV2 PLAY. #gotv2dk.

Nyhedsbrev for januar 2021

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.

GODT NYTÅR
TAK for 2020 – dette mærkelige corona-år med alle dets restriktioner og heraf følgende aflysninger.
TAK fordi I fortsat er med på at dele vores fælles interesse for børns tegninger.

Selvom året har været tumultarisk, må jeg her ved årsskiftet med glæde konstatere, at der i 2020 har været interesse for vores virksomhed i Center for Analyse af Børnetegninger – corona til trods!

Vi har haft stor glæde af at være præsenteret på de sociale medier – på Facebook og på vores nye hjemmeside.  Dette har medvirket til, at vi har fået nye ’venner’, og CAB er flere gange blevet kontaktet i løbet af dette efterår.

Vi havde fornøjelsen af, at Søren Nyeland, designchef på Politiken, i september på vores stormøde kom og viste tegninger fra forårets tegnekonkurrence på Politiken.  Samtidig fortalte han om sine overvejelser i forbindelse med en sådan tegnekonkurrence.
Forud havde jeg på vegne af CAB henvendt mig til ham for at spørge, hvad man på Politiken havde gjort med tegningerne efter konkurrencens udløb.  Søren Nyeland henviste mig videre til sin kontakt på Steno-museet i Aarhus, hvortil tegningerne var sendt og kom på udstilling i august.  Linda Greve var kontakten dér.

I september blev jeg som formand for CAB kontaktet af kunstmuseet ARoS i Aarhus.  Her havde man efter forårets corona-nedlukning sendt anmodning til alle Danmarks skoler om at sende corona-tegninger til en udstilling på ARoS.  De modtog 1200 tegninger!  Alle blev udstillet på ARoS samtidig med, at en film med alle tegningerne blev produceret.
Jeg blev spurgt, om jeg til ferniseringen ville sammenfatte mine indtryk fra denne udstilling – og samtidig var der interviews i både Aarhus Stiftstidende og Jyllandsposten.

På Kvindemuseet i Aarhus har der også været udstillet børnetegninger, som jeg tidligere har fortalt jer om.  Jakob Rosendal havde samlet og udstillet, og også han er nu blevet en god kontakt i Aarhus.

I denne vinter må vi nok fortsat ’danse med coronaen’. 
Vi håber, at vi trods alt kan gennemføre vores næste stormøde lørdag den 6. marts
Tema på dette stormøde vil være ’Børnetegning og eventyr – er der en sammenhæng?’  Dette tema er et afsluttende studieprojekt i forbindelse med eksamen som børnetegningsanalytiker og specialist i pædagogisk psykologi.  I denne forbindelse tolkede jeg eventyrtegninger fra børn i en børnehaveklasse, som havde lavet en ’tegning fra deres bedste eventyr’.  Hypotesen var, at barnets billedudtryk såvel som valg af eventyr ville kunne vise barnets generelle udvikling og afdække aktuelle eksistentielle temaer eller konflikter i dets liv.

Den 8. maj afholder vi vores årlige generalforsamling – håber vi!!
Desværre har vi i efteråret igen-igen pga. coronaen været nødt til at udskyde vores aftale med psykolog Hedda Midtgaard, nu håber vi inderligt, at corona-restriktionerne lempes, så Hedda den 8. maj kan få mulighed for at fortælle os om sit projekt ’Risikobørn’ – om børns udviklingsforløb kan ses afspejlet i deres tegninger, så man på baggrund af tegningerne kan foregribe risiko for en negativ udvikling?  

Desværre måtte vi jo også aflyse vores fyraftensmøder i efteråret. 
Da der i skrivende stund igen-igen-igen er kommet strammere påbud mod at forsamles, bliver vi også nødt til at aflyse det planlagte fyraftensmøde den 14. januar
Vi håber virkelig, at det vil lykkes os at mødes til fyraftensmøde den 15. april!

Tak for jeres indbetaling af medlemskontingent for 2020/21. 
Desværre er der nogle indbetalinger, som ikke er registreret med navn, og derfor kan vi ikke se hvem, der har indbetalt i november.  Skriv lige, så vi kan få ’mysterierne’ opklaret?
Hvis I endnu ikke har betalt kontingent for denne sæson, håber jeg, at I vil indbetale 250 kr. på CAB’s konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 10025443 – eller alternativt via MobilePay 62553
Når I betaler, vil vi stadig bede jer om at huske at skrive navn – samt også at skrive, at det er betaling for sæson 2020/21.

På egne og bestyrelsens vegne takker vi jer for året der gik.  Vi håber, at Danmark snart kan blive corona-frit, så vi igen kan mødes og være fælles om vores interesse for børn og deres tegninger – til stormøder og fyraftensmøder i 2021 – og forhåbentlig kommer der også udstillinger med børns tegninger i 2021?

På vegne af bestyrelsen og på egne vegne ønskes I alle et GODT NYT ÅR.

Grete Binger
Formand i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger

Aflysning af CAB-møde lørdag den 7. november 2020

DESVÆRRE bliver CAB – Center for Analyse af Børnetegninger – nødt til at aflyse mødet ‘Kan vi spotte risikobørn via deres tegninger’ med psykolog Hedda Midtgård.Grunden hertil er, at Politiet den 26. oktober har udstedt nye corona-stramninger, hvor der er ‘loft på forsamlinger på 10 personer’.Vi er rigtigt kede af igen at måtte aflyse, men håber at  Hedda Midtgård på et senere møde vil komme og fortælle om sit projekt ‘Risikobørn’.

Venlig hilsen Grete BingerFormand i CAB

AFLYST PGA. CORONA: Center for Analyse af Børnetegninger inviterer dig til en eftermiddag om RISIKOBØRN

PGA. FORSAMLINGSFORBUDDET MÅ VI DESVÆRRE AFLYSE ARRANGEMENTET
Center for Analyse af Børnetegninger (CAB) inviterer dig til en eftermiddag om RISIKOBØRN.

Lørdag den 7. november 2020 kl. 13 til ca. kl. 16

Psykolog Hedda Midtgård fortæller om sit studieprojekt. Spørgsmålet er, om vi på baggrund af bl.a. børnenes tegninger, vil være i stand til at foregribe deres udvikling? Vi vil høre Hedda fortælle om baggrund for og gennemførelse af projektet, og samtidig hermed vil vi studere børnenes tegninger. Efterfølgende vil vi diskutere, om dette stadig er aktuelt?

STED: VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte (gul og sort)
PRIS: Gratis for medlemmer af CAB. Gæster 70 kr. Kaffe/te kan købes.

Håber vi ses.

Formand Grete Bingers bidrag til to artikler om børns tegninger i forbindelse med corona

I september har formanden for foreningen, Grete Binger, været på kunstmuseet AROS i Århus for at se udstillingen ‘Streger fra en syg tid’, der indebærer 1200 tegninger og 140 siders tekster i forbindelse med corona fra elever fra 0. til og med 8. klasse, fra fem til 15 år. I forlængelse af besøget, har hun bidraget til to artikler omkring børns tegninger og corona, der kan tilgås her:

Århus Stiftstidendes artikel fra den 28.09.2020 kan frit tilgængeligt læses her: Børn tegner og skriver om corona: Når man lærer uhyrerne at kende, forsvinder de

Jyllandspostens artikel fra den 24.09.2020 (kræver abonnement) kan læses her: En tegning kan give magt over det, man er bange for

Grete citeres blandt andet for:

»De mindre børn har haft behov for at portrættere virussen og lære den at kende ved at tegne den. Det gør de, fordi de så føler, at de har en vis magt over den , og det ønsker de. Vi kender det fra folkeeventyr med uhyrer og trolde. Når man lærer dem at kende, forsvinder de. Det er terapi«

»De større børn savner deres venner, kan man se. De har stort fokus på kammeraterne. De har ikke nogen at spejle sig i, og det digitale fællesskab er ikke nok. Vi andre havde vores idealer hængende på væggen, og de unge i dag kan se bloggerne som glansbilleder. Men det er ikke nok. De har savnet deres daglige kontakt med de jævnaldrende«

»Mellemgruppen og de store af børnene ser læger, sygeplejersker og portører som deres helte, der bekæmper virussen. Der er også en tegning fra en lejlighed med folk og Supermand med sværd i en boble uden for vinduet. Fantasien bekæmper virussen, forklarer Grete Binger, der også kan notere en dyb angst hos børnene for at blive syg og skade andre«

Grete Binger. Citater fra artikel i Århus Stiftstidende den 28.09.2020.

»Når man tegner det, man er bange for, får man styr på sin angst. Man lærer det at kende, og så får man magten over det. Det er ligesom, når man kender troldens navn: Så forsvinder den. Coronaen tricker en angst hos børne- ne. Det er jo ikke en genstand, men en følelse, men gennem deres tegninger gør de den alligevel konkret«

Grete Binger. Citat fra artikel i Jyllandsposten den 24.09.2020.

Nyheder fremadrettet

Fremadrettet vil vi arbejde på, at vi vil poste nyheder fra Center for Analyse af Børnetegninger her på denne side. Vores ambition er, at det kan være nyheder fra foreningen om vores aktiviteter samt om relevant og interessant inspiration omkring børnetegninger. Nyhederne vil fremadrettet omhandle fx:

  • Information til medlemmerne, så som nyhedsbreve og årsberetning.
  • Annoncering af kommende arrangementer fra foreningen eller opmærksomhed på arrangementer andre steder, der omhandler børnetegninger,
  • Anmeldelser af bøger omkring børnetegninger
  • Foreningens aktivitet i medier, som fx artikler og tv-indslag.

Sideløbende er du også velkommen til at følge med i foreningens aktiviteter på vores facebook-side, hvor vi fortsat også ligger op løbende omkring vores aktiviteter.