Stormøde: Olivers fugle – Symbol og symptom i en transkønnet drengs tegninger

CENTER FOR ANALYSE AF BØRNETEGNINGER inviterer til Stormøde om Olivers fugle – Symbol og symptom i en transkønnet drengs tegninger

lørdag den 30. april kl. 13.00 til 15.00

Vi er i CAB stolte og glade for, at Jakob Rosendal vil komme i vores forening og fortælle om Oliver og hans fugletegninger.

Olivers fugletegninger blev første gang udstillet sammen med andre ’Barnestreger’ på museet KØN (der dengang hed Kvindemuseet) i Aarhus sommeren 2020.
Jakob Rosendal er ph.d. i Kunsthistorie, postdoc på Aarhus Universitet og KØN – og Jakob var kurator på denne udstilling om ’Barnestreger’.

Oliver er en transkønnet dreng, og Jakob vil præsentere et udvalg af de ca. 800 tegninger, der dækker hele Olivers barndom fra de tidligste kruseduller til nyere selvportrætter.
I de mange tegninger går fuglen igen som symbol, og tydeligvis spiller fuglen en vigtig rolle – men hvilken rolle?
Hvad betyder fuglen? – og hvad gør fuglen som symbol for Oliver i forhold til køn?
Giver fuglen mulighed for at skabe en verden, hvor kønnet ikke er så eksplicit markeret?

Jakobs oplæg dykker ned i disse spørgsmål og undersøger fuglens anvendelse som tegn i Olivers tegninger.

TID: Lørdag den 30. april kl. 13.00 – 15.00
Efterfølgende afholder CAB sin årlige generalforsamling kl. 15.00-16.00
STED: VUC, Nybrovej 114, 2800 Kongens Lyngby – østre fløj (følg skiltning)
PRIS: Gratis for medlemmer.  Gæster betaler 70 kr.  Kaffe/te kan købes.

Forårsbrev 2022

Kære medlemmer.

Som jeg fortalte jer på vores stormøde i lørdags, er vi af Gitte Skovmand, blevet anbefalet at se Ungdommens Vårsalong 2022, som er en landsdækkende kunstudstilling med udvalgte værker skabt af unge mellem 13 og 19 år – en kunstudstilling, som bringer spirende unge kunstnere frem i lyset.
Gitte er bl.a. kunstpædagog og projektdesigner – og medlem i vores forening.
Hun underviser unge mennesker i Odenses kunstmiljøer som f.eks. UngOdense og HF FLOW, og flere af Gittes elever udstiller netop nu i Ungdommens Vårsalong 2022 på Københavns Rådhus i perioden 9.-19. marts.
Københavns Rådhus har åbent alle hverdage kl. 9-16

Årets tema er ’Min stemme’ 
’Min stemme’ afspejler en nutidig selvstændighed og kan rumme budskaber i mange retninger, såsom politik, håb, musik, identitet, skønhed eller drømme. Hver stemme er unik og fortæller en helt særlig historie. I kan se mere på https://ungdomsskolen.kk.dk/vaarsalong
Gitte anbefaler jer at komme ind og se udstillingen:
’Det er et flot og rørende indblik i hvad unge tænker, føler og oplever i 2022’.  

HUSK OGSÅ: Lørdag den 30. april kl. 13 – ca. 16 på VUC i Kgs. Lyngby.
Kl. 13-15 Jakob Rosendal fra Aarhus kommer og holder oplæg om ’Olivers fugle’.

Oliver er en transkønnet dreng, som gennem hele sin barndom har tegnet – og fugle er et tema i mange af Olivers tegninger. Olivers tegninger var i sommeren 2020 udstillet på Kvindemuseet i Aarhus, og Jakob var kurator på udstillingen.

Jakob er ph.d. i Kunsthistorie, postdoc på KØN (tidl. Kvindemuseet) og på Aarhus Universitet.

Vi var et par stykker, som så den spændende udstilling på Kvindemuseet og Jakobs oplæg lørdag den 30. april vil med garanti blive utroligt spændende.

Kl. 15-ca. 16 Generalforsamling. Det er vigtigt, I kommer og giver jeres meninger til kende.
I vil – selvfølgelig – får yderligere besked, når tiden nærmer sig, MEN sæt allerede nu et STORT X i kalenderen.


Mange varme forårshilsener fra Grete, formand i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger

Stormøde: Børns tegninger af deres familie som dyr – hvad kan vi bruge det til?

Børns tegninger af deres familie som dyr – hvad kan vi bruge det til?
Center for Analyse af børnetegninger inviterer hermed til møde

lørdag den 12. marts 2022 kl. 13-ca. 16

Vi vil se tegninger af, hvordan børn i børnehave og skole tegner dyr og løser opgaven ’Tegn din familie som dyr’.
Vi vil se på udviklingsperspektivet i børns opfattelse af dyr og diskutere tolkningsmuligheder i begrebet ’dyr’ som symbol.
Sammen vil vi analysere og tolke disse familietegninger og drøfte, hvordan vi kan forstå barnets oplevelse af sig selv i sin familie – og hvordan vi ud fra denne forståelse vil kunne støtte op omkring barnets trivsel.

TID: Lørdag den 12. marts kl. 13-16
STED: VUC, Nybrovej 114, Kgs. Lyngby, lokale 070 i Sydfløjen
PRIS: Mødet er gratis for medlemmer – for gæster 70 kr.

Kaffe og te kan købes

Yderligere oplysninger på Facebook.com/boernetegninger.dk

Invitation til fyraftensmøde

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.

Så er det igen tid til at invitere til fyraftensmøde.

Tid: torsdag den 20. januar kl. 17 – ca. 19.
Sted: Frederiksborgvej 55 A, 4000 Roskilde
Pris: 50 kr. til forplejning

Corona’en ’hærger’ fortsat og ’spænder ben’ for vores sammenkomster, men hvis I har tid og lyst, vil jeg glæde mig til sammen med jer at ’nørde’ med analyse og tolkning af børnetegninger.

I medbringer selv tegning/-er – men I er selvfølgelig også velkomne uden tegninger.

Af hensyn til forplejning vil jeg bede jer senest tirsdag den 18. januar at give en melding, om I vil deltage.

Ring eller skriv på min mobil 2679 5848.

Fra kl. 16.30 vil der være kaffe/te og en bid brød klar, så vi kan have en hyggelig og uforpligtende snak før mødestart. Forplejningen koster 50 kr.

Der vil være tilbud om endnu et fyraftensmøde i denne sæson torsdag den 21. april, ligesom vi afholder vores stormøder lørdag den 12. marts og lørdag den 30. april.

Mange varme januar-hilsener fra

Grete

Nytårsbrev

Kære medlemmer

Godt nytår til jer alle.  Jeg håber, I alle er kommet sunde og friske igennem både jul og nytår uden at corona’en har påvirket jeres planer og arrangementer.

Vi havde jo håbet, at corona-epidemien var et overstået kapitel i vores liv og at vi med alle vaccinationerne var kommet ’helskindede’ igennem – MEN således skal det åbenbart ikke være.
Heldigvis lyder det fra Sundhedsstyrelsen, at vi kan se en ende på Omicron-smitten i løbet af februar/marts.  Det må vi håbe er rigtigt, for det ville være rigtigt dejligt hvis vi lørdag den 12. marts igen vil kunne mødes og se hinanden i øjnene. 
Det er så længe siden!

Jeg synes dog, at vi igennem dette corona-år har afprøvet flere ting bl.a.:

  • I marts prøvede vi for første gang at afholde et digitalt møde.  Tema for dette møde var børnetegning og eventyr – er der en sammenhæng?

Det var rigtigt dejligt at så mange havde mod på og lyst til at gå digitalt og være med. 
TAK for det.

  • I sommer blev jeg kontaktet af en journalist, som ønskede et interview til den netbaserede radio ’Den2Radio’.  I september blev interviewet lagt på nettet.  I vil kunne finde udsendelsen på ’den2radio.dk’.  I søgefeltet kan I skrive ’børnetegninger’, og finder I frem til Udsendelser d. 11.-17. september 2021 og her vil i kunne finde Kunsttimen med Grete Binger – om børnetegninger.  Interviewet tager 30 minutter.
  • Vi har igennem efteråret lagt små ’klip’ på Facebook med forskellige temaer om børnetegninger.

Året 2021 bød også på stormøder, som vi kender dem:

  • I september kunne vi holde møde på vanlig vis på VUC i Lyngby.

Tema for dette møde var streger fra en syg tid.  Vi havde, som I ved, af Kunstmuseet ARoS fået doneret en meget stor samling corona-tegninger, som ARoS havde modtaget fra skoler i hele Danmark efter den første nedlukning i foråret 2020.

  • I november holdt vi igen møde – denne gang var temaet ’børns portrætter – før og nu’.

Dette tema efterfulgtes med en fælles udflugt til Frederiksborg Slot i Hillerød, hvor vi så udstillingen ’Portræt NU! for børn’.

Vi har igennem dette corona-år forsøgt at fortsætte med vores forskellige aktiviteter. 
Vi afholder fortsat vores ’fyraftensmøder’ i Roskilde for jer medlemmer.  Desværre har vi et par gange måttet lave corona-aflysning.

Der har i år været så stor interesse for at lære børnetegningsanalyse, så vi kunne starte et grundkursus i september.  Efterfølgende har der været forespørgsler om deltagelse. 
Vi håber igen at kunne samle et nyt hold i sommeren 2022.
Vi arbejder benhårdt på at skaffe spændende tema’er i foråret om børn og deres tegninger.

Så snart vi har aftaler på plads, vil I blive orienteret:

På bestyrelsens vegne sendes I mange varme nytårshilsener

Grete Binger

En eftermiddag om Børns Portrætter 6. nov. og udflugt til Frederiksborg 21. nov.

Kære medlem af CAB

Center for Analyse af Børnetegninger (CAB) inviterer lørdag den 6. november til en eftermiddag om Børns Portrætter

TID:              Lørdag den 6. november kl. 13 til ca. 16
STED:           VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby
                      OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte
PRIS:            Gratis for medlemmer af CAB.  Gæster 70 kr.
                      Kaffe/te kan købes.

I anledning af Frederiksborg Slots aktuelle udstilling, Portræt NU! For børn 2021, er fokus for dette stormøde børns portrætter. 
Psykolog Grete Binger, formand for CAB, vil fortælle om, hvordan vi i Center for Analyse af Børnetegninger analyserer børns portrætter af sig selv og af deres familie og/eller venner. 
Hvilke helheder og hvilke detaljer er vi opmærksomme på i analysen af børnenes portræt-tegninger? – og hvordan kan vi på baggrund af vores analyse fortolke, hvad vi ser? 

Dette bliver en eftermiddag, hvor vi fokuserer på de basale elementer i børnetegningsanalyse.

Udflugt til Frederiksborg slot den 21. november
Medlemmer af CAB inviteres desuden til søndag den 21. november at deltage i en efterårsudflugt til Portræt NU! For børn 2021 på Frederiksborg Slot.
Her vil vi sammen kunne nyde at se udstillingen i fællesskab.  Samtidig kan vi diskutere vores indtryk af dette års portrætudstilling.
Invitér meget gerne interesserede familie og venner til at deltage – det vil være hyggeligt.

Vi mødes indenfor ved billetsalget på Frederiksborg Slot søndag den 21. november kl. 13.  Herefter vil vi have et par timer til at se udstillingen sammen, indtil slottet lukker kl. 15.

Send sms til Grete Binger på mobil 2679 5848, hvis du vil deltage søndag den 21. nov.

For yderligere oplysninger se www.cab-boernetegninger.dk og på facebook.com/boernetegninger.dk 

Med venlig hilsen
          p.b.v.
Lone Søndergaard

Sensommerhilsen

Kære medlemmer

Så har vi startet den nye sæson i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger.

I går havde vi vores første møde i denne sæson.

Temaet for eftermiddagen var STREGER FRA EN SYG TID med alle de tegninger, vi i CAB har modtaget fra kunstmuseet ARoS i Aarhus.

En tilbagemelding fra en deltager var at børnenes tegninger var hjertegribende – og det var overvældende at kunne fordybe sig i de mange, mange tegninger, som 39 skoler, fordelt over hele Danmark, havde tilsendt ARoS efter corona-nedlukningen i foråret 2020 – og som ARoS efterfølgende gavmildt har doneret til vores forening.

Vi arbejder på, om vi kan skaffe mulighed for at mange flere børn og voksne i løbet af dette efterår vil kunne se denne store skat af børns og unges tegninger.

Da jeg kom hjem fra vores lørdagsmøde, kunne jeg konstatere, at mit interview på den netbaserede radio Den2Radio’ havde lagt et interview ud på nettet.  Det var blevet optaget i tirsdags den 7. september.

I vil kunne finde udsendelsen på www.den2radio.dk

Under ’Udsendelser d. 11.-17. september 2021’ vil i kunne finde ’Kunsttimen med Grete Binger – om børnetegninger’.  Der er ovenikøbet billede af mig sammen med radioværten Mikael Jensen.  Interviewet tager 30 minutter.

Den 30. september kl. 17-19 fortsætter vi vores tilbud til medlemmerne om ’fyraftensmøder’ i Roskilde hos mig.  Som vi ’plejer’, tilmelder I jer til mig – enten på psykolog.grete.binger@mail.dk eller sender en besked til min mobil 2679 5848.  Prisen er 50 kr. til forplejning.

Vi arbejder på en fælles tur til Frederiksborg Slot’s efterårsudstilling ’Portræt NU! – for børn’. 

Samme tema vil vi have til vores næste møde i CAB den 6. november.  Vi arbejder på sagen.

Jeg glæder mig til at se jer i løbet af den kommende sæson 2021/22. 

På bestyrelsens vegne sendes I mange varme sensommerhilsener

Grete Binger

Kontingentopkrævning og invitation til stormøde den 11. september

Kære medlem af CAB

Dette post indeholder:
– Kontingentopkrævning
– Invitation til stormøde den 11. september 2021

Kontingentet på 250 kr. bedes indbetalt til konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 10025443 eller på MobilePay 62553  (venligst skriv navn og kontingent) senest den 1. oktober 2021.

Center for Analyse af Børnetegninger, CAB, inviterer lørdag den 11. september til en eftermiddag om børns oplevelse af corona-nedlukning i tegning og tekst

I foråret 2020 sendte kunstmuseet ARoS en invitation ud til eleverne på alle landets skoler med opfordring til enten at tegne en tegning eller skrive en tekst, der forholdt sig til corona-tiden. ARoS modtog efterfølgende mere end 1200 tegninger og tekster.

Tanken var at give børn og unge en mulighed for at være med til at ’skrive historie’.  Hvilke tanker og følelser skabte corona-forandringerne hos børn og unge? – og hvordan ville de give tiden og tankerne form og udtryk?

CAB’s formand, psykolog Grete Binger, var i september 2020 inviteret til fernisering på dette projekt STREGER FRA EN SYG TID på kunstmuseet ARoS i Aarhus. 

Efterfølgende har CAB fået mulighed for at låne alle tegningerne.

Vi vil denne lørdag eftermiddag fordybe os i disse tegninger for at forstå børnenes tanker og følelser ud fra deres tegninger og tekster.

TID               Lørdag den 11. september 2021 fra kl. 13 til 16

STED:           VUC, lokale 070, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby

                      OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte

PRIS:            Gratis for medlemmer af CAB.  Gæster 70 kr.

                      Kaffe/te kan købes.

For yderligere oplysninger se www.cab-boernetegninger.dk

og Facebook.com/boernetegninger.dk 

Med venlig hilsen

Lone Søndergaard
sekretær

Sommerhilsen

Kære medlemmer i CAB – Center for Analyse af Børnetegninger

Hermed en lille sommerhilsen til jer fra bestyrelsen. 
Samtidig sendes, som aftalt, Heddas slides fra vores maj-møde.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Grete som formand, Lone fortsætter som sekretær og Jonas som kasserer.  I bestyrelsen er herudover Karen, Anny, Lilla og Jeanne, som blev nyvalgt på generalforsamlingen i maj.

Sommeren er kommet med sol og regn – og hermed et forslag til en lille CAB-sommerudflugt.
I år foreslår vi en sommertur til museet på Sct. Hans i Roskilde. 

Sct. Hans Hospitals Museum

Sct. Hans Hospital er Danmarks ældste psykiatriske hospital, som siden 1816 har ligget tæt ved Roskilde Fjord.
Udstillingen i Kurhuset skildrer hospitalets historie med inventar fra sengeafsnit, tvangsstol, spændetrøjer og behandlingsapparatur.
Desuden vises en enestående samling af psykopatologisk kunst, malerier, tegninger og skulpturer udført af især skizofrene patienter. Her ses værker skabt i begyndelsen af 1900-tallet, hvor institutionsmiljøet var meget lidt aktiverende, hvor patienterne i udstrakt grad passede sig selv, uden naturlige muligheder for at virke kreativt. Denne periode er bl.a. repræsenteret ved Karoline (1852-1936) og Glarmesteren (1878-1955). Og her er værker fra de seneste 40 år op til i dag, hvor kreative tilbud står til patienternes rådighed.

Vi inviterer hermed til en fælles udflugt for medlemmer i CAB

Tid:      onsdag den 4. august kl. 14.00 – 16.00
Sted:   Sct. Hans Hospitals Museum, Kurhuset, Kurhusvænge 3, 4000 Roskilde
Tilmelding:     Skriv en sms eller ring til Grete – mobil 2679 5848
Hvis du har brug for at hentes på Roskilde Station, kan vi aftale dette, når du tilmelder dig.

Vi arbejder også på at få møderne ’på plads’ til kommende sæson 2021/22.

Lørdag 11. september 2021
På generalforsamlingen i maj, hørte I om vores samarbejde med kunstmuseet ARoS i Aarhus. 
Vi har nu modtaget en kæmpestor samling af skolebørns tegninger fra Corona-nedlukningen i foråret 2020.  Planen er at vi på stormødet i september – igen – sætter Corona’ens indflydelse på ’vores’ børn i fokus.  Vi vil her bruge god tid på grundigt at studere de mange børns tegninger. 
Jeg, Grete, vil sammenfatte sit indtryk af samlingen og børnenes udtryk.  Vi har mulighed for en god diskussion – og til sidst vil vi se alle tegninger og tekster sammenfattet i en lille kortfilm.

Lørdag 6. november 2021
Vi arbejder aktuelt på et samarbejde med Frederiksborg Slot omkring deres kommende udstilling Portræt NU! for børn.  Aktuelt afventer vi svar på vores forespørgsel – men vi satser på at børns portrætter bliver temaet på vores møde i november.

Lørdag 12. marts 2022 og lørdag 21. maj 2022
Disse møder er endnu ikke planlagt i detaljer.  Men notér datoerne i kalenderen.  I vil få nærmere besked, når vi har aftalerne ’i hus’.

Desuden fortsætter vi vores tilbud til jer medlemmer, så I kan få mulighed for at ’nørde’ med analyse og tolkning af børns tegninger.
Vi mødes, som vi ’plejer’ hjemme hos Grete i Roskilde torsdage kl. 17-ca. 19.
Notér derfor også datoer for fyraftensmøderne i 2021/22:

Torsdag den 30. september og torsdag den 11. november 2021
Torsdag den 20. januar og torsdag den 21. april 2022

Til slut ønskes I alle en dejlig sommer – håber vi mødes på Sct. Hans den 4. august.

På bestyrelsens vegne sendes mange varme sommerhilsener til jer
fra Grete Binger, Formand i Center for Analyse af Børnetegninger

Eftermiddag om RISIKOBØRN med efterfølgende generalforsamling

Center for Analyse af Børnetegninger (CAB) inviterer til en eftermiddag om RISIKOBØRN med efterfølgende generalforsamling

Lørdag den 8. maj 2021 kl. 13 til ca. 16. Psykolog Hedda Midtgård fortæller om sit studieprojekt.  Spørgsmålet var, om vi på baggrund af bl.a. børnenes tegninger, vil være i stand til at foregribe deres udvikling?Vi vil høre Hedda fortælle om baggrund for og gennemførelse af projektet, og samtidig hermed vil vi studere børnenes tegninger.Efterfølgende vil vi diskutere, om dette stadig er aktuelt?
Heddas foredrag har vi været nødt til at aflyse tidligere pga. coronasituationen, nu håber vi, det kan gennemføres

Eftermiddagen afsluttes med, at vi kl. ca. 15-16 afholder vores årlige generalforsamling.

Dagsorden
a. Valg af dirigent
b. Bestyrelsen aflægger beretning
c. Det reviderede regnskab med status forelægges til godkendelse
d. Fastsættelse af medlemskontingent
e. Indkomne forslag behandles. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april.
f. Valg af formand
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Karen Graversen og Lilla Monrad samt valg af suppleant
h. Valg af revisor og revisorsuppleant
i. Eventuelt

Bestyrelsen har vedlagt forslag til vedtægtsændringer samt de gældende vedtægter.

Sted:  VUC, Nybrovej 114 i Kgs. Lyngby
OBS højre fløj v. bagerste p-plads – se CAB-skilte!
Kaffe/te mm. kan købes.

Pris: Gæster 70,- kr. Medlemmer gratis adgang.

Eller følg os på facebook.com/boernetegninger.dk
Samt Link til facebook event

Coronapas/negativ coronatest skal medbringes
Tilmelding er nødvendig til undertegnede på mobil 51365248

Med venlig hilsen
p.b.v.
Lone Søndergaard